Vaardigheden leerlingen

Cito toets maken.pngU kunt deze pas interpreteren als u over een maatstaf beschikt. Daarom hebben we gemiddelde vaardigheidsscores van alle scholen in de steekproef verzameld. Gemiddelde vaardigheidsscores van scholen variëren veel minder dan de vaardigheidsscores van individuele leerlingen. De gemiddelde vaardigheidsscores van scholen zijn weergegeven in de tabellen van bijlage 3. Er zijn twee tabellen opgenomen. Een tabel is gebaseerd op de niveau-indeling A tot en met E en de andere op de niveau-indeling I tot en met V. Op het groepsrapport is de verdeling van de gemiddelde vaardigheidsscores van alle scholen onderaan weergegeven in een balkje. U kunt een kruisje zetten op de lijn bij de verdeling van de gemiddelde vaardigheidsscores van de scholen. Zo betekent een gemiddelde vaardigheidsscore van 104,7 dat het gemiddelde van deze groep, in vergelijking met de gemiddelde vaardigheidsscores van alle scholen uit de vergelijkingsgroep B8 (begin groep 8), behoort tot de 20% scholen die de gemiddelde groep vormen (niveau III). Realiseert u zich goed dat leerlingen met een erg hoge of lage vaardigheidsscore grote invloed hebben op het gemiddelde, zeker bij kleine groepen. Wanneer deze leerlingen niet aan de afname meedoen, kan dit een opmerkelijke stijging of daling van het gemiddelde tot gevolg hebben.

Het groepsrapport

Een groepsrapport is een overzicht dat van één afnamemoment op grafische wijze de resultaten van een groep leerlingen weergeeft. We nemen als voorbeeld het groepsrapport B8 met de niveau-indeling I tot en met V (zie figuur 3).
Figuur 3 Voorbeeld van een groepsrapport
Leerling- en onderwijsvolgsysteem Rekenen-Wiskunde
Groepsrapport B8 Rekenen algemeen
Datum- 6 nouember 2009

Niveau IV

Naam leerling bes ‘°a`&  Vaardig-hodsscore 1 Dina 1-4 36 91 x 2 Finn 1-4 100 122 3 Bram 1-4 75 108 4 Julia 1-4 15 77 x 5 Noa 1-4 78 109 . , •x . • . 6 Tess 1-4 50 97 • ‘ x    7 Julian 1-4 86 113 .  8 Salma 1-4 54 99 • ‘  9 Amin 1-4 62 102 x 10 Stijn 1-4 95 118 x 11 Max 1-4 72 106 .• 12 fleur 1-4 60 101 13 Meed 1-4 24 84 14 Femke 1-4 94 117 x 15 Milan 1-4 107 129 x 16 Mehmet 1-4 82 111 17 Lisa 1-4 79 109 1 x   18 Sem 1-4 51 98 . 1 x .  19 Isa 1-4 60 101 x 20 Leo) 1-4 34 90 21 Sophie 1-4 101 123 x 22 Ruben 1-4 55 99 23 . i , . • . 24 . 25 : 26 • 27 28 29 30 31 32
Gemiddelde vaardigheidsscore
(-0 Cito B.V. Arnhem 12009)
104,7
80 90 100 110 120 130 vaardigheidsscore V in/11111111

Gemiddelde vaardigheidsscores van scholen

RW Versie GR_R8_15_1
Op het groepsrapport is de niveau-indicatie (in dit voorbeeld I tot en met V) aan de bovenkant aangegeven. In het vak van groep I is een stippellijn getrokken. Leerlingen die rechts van deze lijn uitkomen, behoren tot de 10% hoogst scorende leerlingen (dit geldt ook voor de leerlingen die rechts van de stippellijn in niveau A op het groepsrapport met de niveau-indicaties A tot en met E uitkomen). Ook in het vak van groep V is een stippellijn getrokken. Leerlingen die links van deze lijn uitkomen, behoren tot de 10% laagst scorende leerlingen. Deze 10% komt overeen met het percentage leerlingen van niveau E op het groepsrapport met de niveau-indicaties A tot en met E.
Het invullen van het groepsrapport kan het beste in onderstaande volgorde gebeuren. In de kolom ‘Naam leerling’ noteert u de namen van de leerlingen van uw groep. Dit kunt u het beste doen in alfabetische volgorde. In de tweede kolom noteert u de door de leerling behaalde toetsscore.